Logga in

Ordenssällskapet Den XV Mars är ett politiskt och religiöst obundet sällskap.
Syftet med Sällskapet fastslås redan i Stadgarnas § 1: Sällskapet har till syfte att i en vald krets av prövade, redbare vänner njuta en oskyldig och sansad glädje samt höja denna njutning genom välgörenhet mot nödlidande medmänniskor.

Sällskapet bildades den 15 mars 1854 efter att 16 vänner samlats till en gemensam middag. Då stämningen varit på topp, beslutade man att detta skulle bli ett årligen återkommande event. Man beslutade att kalla sig Sällskapet Den XV Mars.

Numera träffas Sällskapet fyra gånger om året, i februari, mars, oktober och november. Vid mötet i mars hålls Sällskapets Högtidsdag, där intag av nya medlemmar sker.

Vill du kontakta oss? Använd formuläret här

Jag har glömt mitt lösenord